מספר הזמנה:

אסמכתה לקוח:
תאריך הזמנה:

יעד הזמנה

הערות:
שרטוטמק"טשם מק"טאורך(מ')כמות להזמנהעיבודמשקל תיאורטי כולל(ק"ג)סטטוס שורה
משקל כולל(ק"ג)0