תודה על הזמנתך. מספר דרישתך במערכת פרופאל :

לצפיה בהזמנה

לקוח יקר,
תודה על שליחת הדרישה לפרופאל !
דרישת ההזמנה שלך נתקבלה במערכת.

לאחר אישור מחלקת שירות לקוחות תהפוך דרישתך להזמנת מכירה לכל דבר.
תוכל להתעדכן בסטאטוס הטיפול תפריט "חשבון שלי" : "הזמנות שלי" בעמודת סטאטוס.